24.02.13

Чому небо синє?Чому небо голубе? Чому море синє?

Рідна асоціація
Звичний для нас колір неба є результатом розсіювання сонячних променів на випадкових флуктуаціях густини повітря в земній атмосфері. Завдяки флуктуаціям атмосферне повітря не може бути однорідним. Проте слід зауважити, що у великих об’ємах відносна флуктуація є дуже малою, а помітна неоднорідність повітря виникає в об’ємах 10-14-10-16 см3, у яких загальна кількість молекул становить лише кілька тисяч або десятків тисяч молекул (число Авогадро є набагато більшим).


Оптика, вивчаючи розсіювання світла об’єктами, які значно менші від довжини світлової хвилі, встановила, що енергія розсіяної частини світла обернено пропорційна четвертому степеню довжини хвилі. Таким чином, особливо сильно розсіюються промені з короткохвильової частини спектра, тобто синьо-фіолетові промені.

Приємний чистий голубий колір як наслідок розсіювання на флуктуаціях повітря

Від небесної сфери прямує в наше око, в основному, розсіяне світло, прямі ж промені проходять лише від Сонця. Оскільки найбільше  розсіюються короткохвильова ділянка спектра, то вони і зумовлюють синє забарвлення неба.

Відзначу, що синій колір моря також пояснюється флуктуаціями густини морської води.

Коли б флуктуацій густини повітря не існувало, то небо здавалось нам темно-синьо-чорним, і, навіть, вдень на ньому можна було б бачити не лише Сонце, але й зорі.